Han ingen ting bestille gadd, til sist han gadd ei heller leve.


han-ingen-ting-bestille-gadd-til-sist-han-gadd-ei-heller-leve
johan herman wesselhaningentingbestillegaddtilsisthangaddeihellerlevehan ingeningen tingting bestillebestille gaddtil sistsist hanhan gaddgadd eiei hellerheller levehan ingen tingingen ting bestilleting bestille gaddtil sist hansist han gaddhan gadd eigadd ei hellerei heller levehan ingen ting bestilleingen ting bestille gaddtil sist han gaddsist han gadd eihan gadd ei hellergadd ei heller levehan ingen ting bestille gaddtil sist han gadd eisist han gadd ei hellerhan gadd ei heller leve

Ingen er så gammel at han ikke tror han kan leve et år til. -Marcus Tullius Cicero
ingen-er-så-gammel-at-han-ikke-tror-han-kan-leve-et-år-til
Ingen mann ville sette et ord ned på papiret hvis han hadde mot til å leve ut det han trodde på ... -Forfatter
ingen-mann-ville-sette-et-ord-ned-på-papiret-hvis-han-hadde-mot-til-å-leve-ut-det-han-trodde-på
Jeg ville så gjerne gjøre nytte, sa Lathansen, hvis jeg bare gadd. -Dovenskap
jeg-ville-så-gjerne-gjøre-nytte-sa-lathansen-hvis-jeg-bare-gadd
Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. -Hvile
herren-er-min-hyrde-jeg-mangler-ingen-ting-han-lar-meg-ligge-i-grønne-enger-han-fører-meg-til-vann-der-jeg-finner-hvile-og-gir-meg-ny-kraft-han
Han syntes født til bagateller, Og noe stort han ble ei heller. -Johan Herman Wessel
han-syntes-født-til-bagateller-og-noe-stort-han-ble-ei-heller
En mann kan falle for en annens livsverk; men skal han bli ved å leve, må han leve for sitt eget. -Henrik Ibsen
en-mann-kan-falle-for-annens-livsverk-men-skal-han-bli-ved-å-leve-må-han-leve-for-sitt-eget