Han har van Goghs øre for musikk.


han-har-goghs-øre-for-musikk
billy wilderhanhargoghsøreformusikkhan harhar vanvan goghsgoghs øreøre forhan har vanhar van goghsvan goghs øregoghs øre forøre for musikkhan har van goghshar van goghs ørevan goghs øre forgoghs øre for musikkhan har van goghs ørehar van goghs øre forvan goghs øre for musikk

Folk vil ikke ha ny musikk; det første kravet de har til en komponist, er at han er død. -Musikk
folk-vil-ikke-ny-musikk-det-første-kravet-har-til-komponist-er-at-han-er-død
En doft fick mig att minnas en tid en famn en vän -Lukt
en-doft-fick-mig-att-minnas-tid-famn-vän
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk