Han gjorde hva han kunne for å skjule det faktum at han ikke kunne hva han gjorde.


han-gjorde-hva-han-kunne-for-å-skjule-det-faktum-at-han-ikke-kunne-hva-han-gjorde
gabriel laubhangjordehvahankunneforskjuledetfaktumatikkegjordehan gjordegjorde hvahva hanhan kunnekunne forå skjuleskjule detdet faktumfaktum atat hanhan ikkeikke kunnekunne hvahva hanhan gjordehan gjorde hvagjorde hva hanhva han kunnehan kunne forkunne for åfor å skjuleå skjule detskjule det faktumdet faktum atfaktum at hanat han ikkehan ikke kunneikke kunne hvakunne hva hanhva han gjordehan gjorde hva hangjorde hva han kunnehva han kunne forhan kunne for åkunne for å skjulefor å skjule detå skjule det faktumskjule det faktum atdet faktum at hanfaktum at han ikkeat han ikke kunnehan ikke kunne hvaikke kunne hva hankunne hva han gjordehan gjorde hva han kunnegjorde hva han kunne forhva han kunne for åhan kunne for å skjulekunne for å skjule detfor å skjule det faktumå skjule det faktum atskjule det faktum at handet faktum at han ikkefaktum at han ikke kunneat han ikke kunne hvahan ikke kunne hva hanikke kunne hva han gjorde

Han trodde han skulle oppnå noe ved å overøse meg med smykker, og det gjorde han. -Mae West
han-trodde-han-skulle-oppnå-noe-ved-å-overøse-meg-med-smykker-og-det-gjorde-han
Javisst hadde han vært heldig og han kjente mere og mere forelskelse i seg, dragelse, eller hva det kunne kalles. -Knut Hamsun
javisst-hadde-han-vært-heldig-og-han-kjente-mere-og-mere-forelskelse-i-seg-dragelse-eller-hva-det-kunne-kalles
Simen var min beste venn, og han gjorde mye rart. En gang gjorde’n i brønnen. -Kroppen og dens gjøremål
simen-var-min-beste-venn-og-han-gjorde-mye-rart-en-gang-gjorden-i-brønnen
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler, men gleder seg over hva han har. -Lykke
lykkelig-er-den-som-ikke-sørger-over-hva-han-mangler-men-gleder-seg-over-hva-han-har