Han er fet, han røyker og drikker, og han er vårt eneste håp.


han-er-fet-han-røyker-og-drikker-og-han-er-vårt-eneste-håp
fotballhanerfethanrøykerogdrikkervårtenestehåphan erer fethan røykerrøyker ogog drikkerog hanhan erer vårtvårt enesteeneste håphan er fethan røyker ogrøyker og drikkerog han erhan er vårter vårt enestevårt eneste håphan røyker og drikkerog han er vårthan er vårt enesteer vårt eneste håpog han er vårt enestehan er vårt eneste håp

Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Jeg kjenner en mann som sluttet å røyke, drikke, ha sex og spise fet mat. Han var frisk helt fram til den dagen han tok livet av seg selv. -Helse
jeg-kjenner-mann-som-sluttet-å-røyke-drikke-sex-og-spise-fet-mat-han-var-frisk-helt-fram-til-den-dagen-han-tok-livet-av-seg-selv
Ja, for han røyker vel ikke? -Fotball
ja-for-han-røyker-vel-ikke
Han kan ikke skyte med venstre, han kan ikke heade, han kan ikke takle og han scorer ikke mange mål. Men ellers er han helt all right. -Fotball
han-kan-ikke-skyte-med-venstre-han-kan-ikke-heade-han-kan-ikke-takle-og-han-scorer-ikke-mange-mål-men-ellers-er-han-helt-all-right
Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal sjøl og våga seg ikkje på livet. -Arne Garborg
ung-kan-ikkje-lære-av-gamal-kunne-han-det-vart-han-gamal-sjøl-og-våga-seg-ikkje-på-livet
Han kommer til å angre den dagen han dør. Hvis han lever så lenge. -Frank Nugent
han-kommer-til-å-angre-den-dagen-han-dør-hvis-han-lever-så-lenge