Han elsker ikke lenger den han elsket for ti år siden. Det er lett forståelig - hun er ikke lenger den samme, og han ikke heller.


han-elsker-ikke-lenger-den-han-elsket-for-ti-år-siden-det-er-lett-forståelig-hun-er-ikke-lenger-den-samme-og-han-ikke-heller
blaise pascalhanelskerikkelengerdenhanelsketfortiårsidendeterlettforståelighunsammeoghellerhan elskerelsker ikkeikke lengerlenger denden hanhan elsketelsket forti årår sidendet erer lettlett forståeligforståelighunhun erer ikkeikke lengerlenger denden sammeog hanhan ikkeikke hellerhan elsker ikkeelsker ikke lengerikke lenger denlenger den handen han elskethan elsket forelsket for tifor ti årti år sidendet er letter lett forståeliglett forståelighun erhun er ikkeer ikke lengerikke lenger denlenger den sammeog han ikkehan ikke hellerhan elsker ikke lengerelsker ikke lenger denikke lenger den hanlenger den han elsketden han elsket forhan elsket for tielsket for ti årfor ti år sidendet er lett forståeliger lett forståelighun er ikkehun er ikke lengerer ikke lenger denikke lenger den sammeog han ikke hellerhan elsker ikke lenger denelsker ikke lenger den hanikke lenger den han elsketlenger den han elsket forden han elsket for tihan elsket for ti årelsket for ti år sidendet er lett forståelighun er ikke lengerhun er ikke lenger dener ikke lenger den samme

Hvorfor prøver en kvinne i ti år å forandre mannens vaner når hun etterpå bare klager over at han ikke lenger er den hun giftet seg med? -Kvinner og menn
hvorfor-prøver-kvinne-i-ti-år-å-forandre-mannens-vaner-når-hun-etterpå-bare-klager-over-at-han-ikke-lenger-er-den-hun-giftet-seg-med
Det nytter ikke å si om et menneske: «Nå er han voksen, han er en annen nå.» Nei, han er den samme. -Voksen
det-nytter-ikke-å-om-et-menneske-nå-er-han-voksen-han-er-annen-nå-nei-han-er-den-samme
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Når du har tatt absolutt alt fra en mann, er han ikke lenger i din makt. Da er han fri igjen. -Aleksandr Solzjenitsyn
når-du-har-tatt-absolutt-alt-fra-mann-er-han-ikke-lenger-i-din-makt-da-er-han-fri-igjen
Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen. -Lykke
den-som-ikke-griper-lykken-mens-han-har-den-han-har-heller-ikke-rett-til-å-beklage-seg-når-den-vender-ham-ryggen