Hadde jeg vært bedriftseier, skulle jeg brukt halve dagen på å gå rundt og rose folk, men jeg måtte ha gjort det på en sånn måte at de ikke skjønte at jeg gjorde det bare for å slippe billigere unna de lokale lønnsforhandlinger.


hadde-jeg-vært-bedriftseier-skulle-jeg-brukt-halve-dagen-på-å-gå-rundt-og-rose-folk-men-jeg-måtte-gjort-det-på-sånn-måte-at-ikke-skjønte
Øyvind thorsenhaddejegværtbedriftseierskullebrukthalvedagenrundtogrosefolkmenmåttegjortdetsånnmåteatikkeskjøntegjordebareforslippebilligereunnalokalelønnsforhandlingerhadde jegjeg værtvært bedriftseierskulle jegjeg bruktbrukt halvehalve dagendagen pågå rundtrundt ogog roserose folkmen jegjeg måttemåtte haha gjortgjort detdet påen sånnsånn måtemåte atat dede ikkeikke skjønteskjønte atat jegjeg gjordegjorde detdet barebare forå slippeslippe billigerebilligere unnaunna dede lokalelokale lønnsforhandlingerhadde jeg værtjeg vært bedriftseierskulle jeg bruktjeg brukt halvebrukt halve dagenhalve dagen pådagen på åå gå rundtgå rundt ogrundt og roseog rose folkmen jeg måttejeg måtte hamåtte ha gjortha gjort detgjort det pådet på enpå en sånnen sånn måtesånn måte atmåte at deat de ikkede ikke skjønteikke skjønte atskjønte at jegat jeg gjordejeg gjorde detgjorde det baredet bare forbare for åfor å slippeå slippe billigereslippe billigere unnabilligere unna deunna de lokalede lokale lønnsforhandlinger

Jeg måtte ha vært en supermann hvis jeg skulle ha gjort alt de sier jeg har gjort. Jeg ville ha vært på seks forskjellige steder på samme tidspunkt. -Sladder og rykter
jeg-måtte-vært-supermann-hvis-jeg-skulle-gjort-alt-sier-jeg-har-gjort-jeg-ville-vært-på-seks-forskjellige-steder-på-samme-tidspunkt
Det første jeg gjorde da jeg åpnet døra til hjertet hennes var å tenne lyset. Det skulle jeg ikke ha gjort. -Bjørn Skogmo
det-første-jeg-gjorde-da-jeg-åpnet-døra-til-hjertet-hennes-var-å-tenne-lyset-det-skulle-jeg-ikke-gjort
Jeg er ikke misunnelig, men jeg kan ikke nekte, at om jeg på en god måte kunne vrikke halsen om på ham, så gjorde jeg det. -Misunnelse
jeg-er-ikke-misunnelig-men-jeg-kan-ikke-nekte-at-om-jeg-på-god-måte-kunne-vrikke-halsen-om-på-ham-så-gjorde-jeg-det
Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? -Karsten Isachsen
du-er-gammel-den-dagen-du-bøyer-deg-ned-for-å-knytte-skolissen-og-når-du-har-gjort-det-stanser-du-et-øyeblikk-og-tenker-var-det-noe-mer-jeg-skulle
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Om morgenen var det morgen og jeg var ennå i live. Kanskje jeg skulle skrive en roman, tenkte jeg. Og så gjorde jeg det. -Charles Bukowski
om-morgenen-var-det-morgen-og-jeg-var-ennå-i-live-kanskje-jeg-skulle-skrive-roman-tenkte-jeg-og-så-gjorde-jeg-det