Håpet er lengselens blomst, troen er visshetens frukt.


håpet-er-lengselens-blomst-troen-er-visshetens-frukt
håphåpeterlengselensblomsttroenvisshetensfrukthåpet erer lengselenslengselens blomsttroen erer visshetensvisshetens frukthåpet er lengselenser lengselens blomsttroen er visshetenser visshetens frukthåpet er lengselens blomsttroen er visshetens frukt

Slik en blomst trenger solen for å bli blomst, slik trenger et menneske kjærligheten for å bli menneske. -Menneske
slik-blomst-trenger-solen-for-å-bli-blomst-slik-trenger-et-menneske-kjærligheten-for-å-bli-menneske
Vannmelon er en fin frukt. Du spiser, drikker og vasker ansiktet samtidig. -Frukt og bær
vannmelon-er-frukt-du-spiser-drikker-og-vasker-ansiktet-samtidig
Sannheten er en frukt som ikke bør høstes før den er moden. -Sannhet
sannheten-er-frukt-som-ikke-bør-høstes-før-den-er-moden
De vennlige ordene som sies i dag, kan bære frukt i morgen. -Mahatma Gandhi
de-vennlige-ordene-som-sies-i-dag-kan-bære-frukt-i-morgen
En skål for blomsten, der den dufter smukt, foruten tanke på å vorde frukt! -Henrik Ibsen
en-skål-for-blomsten-der-den-dufter-smukt-foruten-tanke-på-å-vorde-frukt
Enhver god gjerning bærer frukt, om enn ikke den man ventet. -Fredrik Gade
enhver-god-gjerning-bærer-frukt-om-enn-ikke-den-man-ventet