Håpet er et agn som dekker enhver krok.


håpet-er-et-agn-som-dekker-enhver-krok
håphåpeteretagnsomdekkerenhverkrokhåpet erer etet agnagn somsom dekkerdekker enhverenhver krokhåpet er eter et agnet agn somagn som dekkersom dekker enhverdekker enhver krokhåpet er et agner et agn somet agn som dekkeragn som dekker enhversom dekker enhver krokhåpet er et agn somer et agn som dekkeret agn som dekker enhveragn som dekker enhver krok

Kvinnen er den eneste hobbyfisker som bruker seg selv som agn. -Kvinner
kvinnen-er-den-eneste-hobbyfisker-som-bruker-seg-selv-som-agn
En krok av hjertet ditt er alltid 20 år. -Blaise Pascal
en-krok-av-hjertet-ditt-er-alltid-20-år
Hovmod hugger sin vrede i stein, kjærligheten dekker den med blomster. -Rabindranath Tagore
hovmod-hugger-vrede-i-stein-kjærligheten-dekker-den-med-blomster
Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk. -Marie Wexelsen
da-tenner-moder-alle-lys-så-ingen-krok-er-mørk
Det er bedre å bo i en krok på taket enn å være i hus med en trettekjær kvinne. -Kvinner
det-er-bedre-å-bo-i-krok-på-taket-enn-å-være-i-hus-med-trettekjær-kvinne
Håpet er skjørt som markens blomster. -Henrik Ibsen
håpet-er-skjørt-som-markens-blomster