Håp er intet annet enn tro.


håp-er-intet-annet-enn-tro
håphåperintetannetenntrohåp erer intetintet annetannet ennenn trohåp er inteter intet annetintet annet ennannet enn trohåp er intet anneter intet annet ennintet annet enn trohåp er intet annet enner intet annet enn tro

Fremskritt er intet annet enn latterens seier over et dogme. -Fremskritt
fremskritt-er-intet-annet-enn-latterens-seier-over-et-dogme
Jeg har intet annet å deklarere enn mitt geni. -Oscar Wilde
jeg-har-intet-annet-å-deklarere-enn-mitt-geni
Intet annet beveget seg i hans sjel enn et kaldt og grusomt, sanselig begjær, som i sitt vesen var kjærlighetsløst. -James Joyce
intet-annet-beveget-seg-i-hans-sjel-enn-et-kaldt-og-grusomt-sanselig-begjær-som-i-sitt-vesen-var-kjærlighetsløst
Så lenge mennesket har håp, er intet forferdelig. -Håp
så-lenge-mennesket-har-håp-er-intet-forferdelig