Gutten en fløyte av selju skar, av selju skar - og prøvde om tonen der inne var, der inne var.


gutten-fløyte-av-selju-skar-av-selju-skar-og-prøvde-om-tonen-der-inne-var-der-inne-var
musikkguttenfløyteavseljuskarskarogprøvdeomtonenderinnevarvargutten enen fløytefløyte avav seljuselju skarav seljuselju skarskarogog prøvdeprøvde omom tonentonen derder inneinne varder inneinne vargutten en fløyteen fløyte avfløyte av seljuav selju skarav selju skarselju skarog prøvdeog prøvde omprøvde om tonenom tonen dertonen der inneder inne varder inne vargutten en fløyte aven fløyte av seljufløyte av selju skarav selju skarog prøvde omog prøvde om tonenprøvde om tonen derom tonen der innetonen der inne vargutten en fløyte av seljuen fløyte av selju skarog prøvde om tonenog prøvde om tonen derprøvde om tonen der inneom tonen der inne var

Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta. -Poesi
poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den
Det virket som et drømmeoppsett men det skar seg allikevel Da jeg endelig fant Den Rette var jeg ikke lenger meg selv -Dag Evjenth
det-virket-som-et-drømmeoppsett-men-det-skar-seg-allikevel-da-jeg-endelig-fant-den-rette-var-jeg-ikke-lenger-meg-selv
Jeg snakker om sola, for da vil du skinne. Nå er du der ute, og tida er inne. -Sol
jeg-snakker-om-sola-for-da-vil-du-skinne-nå-er-du-der-ute-og-tida-er-inne
Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem. -Selma Lagerlöf
det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med
Innerst inne var han ytterst overfladisk. -Overfladisk
innerst-inne-var-han-ytterst-overfladisk