Gud skapte de hele tallene, alt annet er menneskeverk.


gud-skapte-hele-tallene-alt-annet-er-menneskeverk
tallgudskapteheletallenealtannetermenneskeverkgud skapteskapte dede helehele tallenealt annetannet erer menneskeverkgud skapte deskapte de helede hele tallenealt annet erannet er menneskeverkgud skapte de heleskapte de hele tallenealt annet er menneskeverkgud skapte de hele tallene

Gud skapte mannen, og så sa han: Nei, jeg kan da bedre! Og så skapte han kvinnen. -Kvinner og menn
gud-skapte-mannen-og-så-sa-han-nei-jeg-kan-da-bedre-og-så-skapte-han-kvinnen
Tallene og bokstavene møttes en dag og ville slåss. Vi vinner alltid, sa tallene. Vi gir oss aldri, sa bokstavene. Dermed lå de der hulter til bulter. -Inger Hagerup
tallene-og-bokstavene-møttes-dag-og-ville-slåss-vi-vinner-alltid-sa-tallene-vi-gir-oss-aldri-sa-bokstavene-dermed-lå-der-hulter-til-bulter
Da Gud skapte mennesket, hadde Hun en av sine verste dager. -Graffiti
da-gud-skapte-mennesket-hadde-hun-av-sine-verste-dager
Gud kan ikke være overalt. Derfor skapte han moren. -Mor
gud-kan-ikke-være-overalt-derfor-skapte-han-moren
Gud må ha vært skuffet over Adam - siden han skapte Eva så annerledes. -Ukjent
gud-må-vært-skuffet-over-adam-siden-han-skapte-eva-så-annerledes
Da Gud skapte menneskene, var han allerede trett. Det forklarer mye. -Menneske
da-gud-skapte-menneskene-var-han-allerede-trett-det-forklarer-mye