Gud går den i møte som søker Ham, og avviser den som avviser Ham.


gud-går-den-i-møte-som-søker-ham-og-avviser-den-som-avviser-ham
hadithgudgårdenmøtesomsøkerhamogavviserhamgud gårgår denden ii møtemøte somsom søkersøker hamog avviseravviser denden somsom avviseravviser hamgud går dengår den iden i møtei møte sommøte som søkersom søker hamog avviser denavviser den somden som avvisersom avviser hamgud går den igår den i møteden i møte somi møte som søkermøte som søker hamog avviser den somavviser den som avviserden som avviser hamgud går den i møtegår den i møte somden i møte som søkeri møte som søker hamog avviser den som avviseravviser den som avviser ham

Mange avviser en god idé bare fordi den ikke er deres egen. -Idé
mange-avviser-god-idé-bare-fordi-den-ikke-er-deres-egen
Den ypperste form for uvitenhet er når du avviser noe du ikke vet noe om. -Uvitenhet
den-ypperste-form-for-uvitenhet-er-når-du-avviser-noe-du-ikke-vet-noe-om
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. -Guds kjærlighet
for-så-høyt-har-gud-elsket-verden-at-han-ga-sønn-den-enbårne-for-at-hver-den-som-tror-på-ham-ikke-skal-gå-fortapt-men-evig-liv
Ungdommen forlanger at dagen skal gi ham noe; den voksne er tilfreds om den ikke tar noe fra ham. -Dag
ungdommen-forlanger-at-dagen-skal-gi-ham-noe-den-voksne-er-tilfreds-om-den-ikke-tar-noe-fra-ham
Den som smiler når det går ham ille, har allerede funnet ut hvem han skal skylde på. -Ukjent
den-som-smiler-når-det-går-ham-ille-har-allerede-funnet-ut-hvem-han-skal-skylde-på
Den som søker til moskéen, skal være beskyttet av Gud. -Moské
den-som-søker-til-moské-skal-være-beskyttet-av-gud