Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye til å la oss være slik.


gud-elsker-oss-slik-som-vi-er-men-han-elsker-oss-for-mye-til-å-oss-være-slik
guds kjærlighetgudelskerosssliksomviermenhanformyetilværeslikgud elskerelsker ossoss slikslik somsom vivi ermen hanhan elskerelsker ossoss formye tiltil åla ossoss værevære slikgud elsker osselsker oss slikoss slik somslik som visom vi ermen han elskerhan elsker osselsker oss foross for myefor mye tilmye til åtil å laå la ossla oss væreoss være slikgud elsker oss slikelsker oss slik somoss slik som vislik som vi ermen han elsker osshan elsker oss forelsker oss for myeoss for mye tilfor mye til åmye til å latil å la osså la oss værela oss være slikgud elsker oss slik somelsker oss slik som vioss slik som vi ermen han elsker oss forhan elsker oss for myeelsker oss for mye tiloss for mye til åfor mye til å lamye til å la osstil å la oss væreå la oss være slik

Jeg elsker deg ... slik duggen elsker blomstene; slik fuglene elsker solskinnet; slik krusningene elsker brisen. -Ukjent
jeg-elsker-deg-slik-duggen-elsker-blomstene-slik-fuglene-elsker-solskinnet-slik-krusningene-elsker-brisen
Gud elsker hver og en av oss som om det bare var én av oss. -Guds kjærlighet
gud-elsker-hver-og-av-oss-som-om-det-bare-var-én-av-oss
Vin er et bevis på at Gud elsker oss og vil at vi skal være lykkelige. -Vin
vin-er-et-bevis-på-at-gud-elsker-oss-og-vil-at-vi-skal-være-lykkelige
Gud elsker oss ikke fordi vi er verdifulle. Vi er verdifulle fordi Gud elsker oss. -Fulton John Sheen
gud-elsker-oss-ikke-fordi-vi-er-verdifulle-vi-er-verdifulle-fordi-gud-elsker-oss
Hvis vi kunne se oss selv slik andre ser oss, ville vi forsvinne på stedet. -Selvinnsikt
hvis-vi-kunne-se-oss-selv-slik-andre-oss-ville-vi-forsvinne-på-stedet