Grunnlaget for all frihet må være rådighet over en kropp og hva i den er.


grunnlaget-for-all-frihet-må-være-rådighet-over-kropp-og-hva-i-den-er
katti anker møllergrunnlagetforallfrihetværerådighetoverkroppoghvadenergrunnlaget forall frihetfrihet måmå værevære rådighetrådighet overover enen kroppkropp ogog hvahva ii denden ergrunnlaget for allfor all frihetall frihet måfrihet må væremå være rådighetvære rådighet overrådighet over enover en kroppen kropp ogkropp og hvaog hva ihva i deni den ergrunnlaget for all frihetfor all frihet måall frihet må værefrihet må være rådighetmå være rådighet overvære rådighet over enrådighet over en kroppover en kropp ogen kropp og hvakropp og hva iog hva i denhva i den ergrunnlaget for all frihet måfor all frihet må væreall frihet må være rådighetfrihet må være rådighet overmå være rådighet over envære rådighet over en kropprådighet over en kropp ogover en kropp og hvaen kropp og hva ikropp og hva i denog hva i den er

Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
Jeg liker at en mann dominerer meg så lenge forholdet varer. Frihet for meg betyr frihet til å velge hvem jeg vil være slave for. -Melina Mercouri
jeg-liker-at-mann-dominerer-meg-så-lenge-forholdet-varer-frihet-for-meg-betyr-frihet-til-å-velge-hvem-jeg-vil-være-slave-for
Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet
Ethvert arbeid utvider seg slik at det fyller den tiden som står til rådighet for å utføre det. -Cyril Northcote Parkinson
ethvert-arbeid-utvider-seg-slik-at-det-fyller-den-tiden-som-står-til-rådighet-for-å-utføre-det