Godta partnerens grenser, og la dine egne avgjøre om du blir eller går.


godta-partnerens-grenser-og-dine-egne-avgjøre-om-du-blir-eller-går
stephen c. paulgodtapartnerensgrenserogdineegneavgjøreomdublirellergårgodta partnerenspartnerens grenserog lala dinedine egneegne avgjøreavgjøre omom dudu blirblir ellereller gårgodta partnerens grenserog la dinela dine egnedine egne avgjøreegne avgjøre omavgjøre om duom du blirdu blir ellerblir eller gårog la dine egnela dine egne avgjøredine egne avgjøre omegne avgjøre om duavgjøre om du blirom du blir ellerdu blir eller gårog la dine egne avgjørela dine egne avgjøre omdine egne avgjøre om duegne avgjøre om du bliravgjøre om du blir ellerom du blir eller går

Spørsmålet blir egentlig om du lever livet utfra dine begrensninger eller utfra dine muligheter. -Märtha Louise
spørsmålet-blir-egentlig-om-du-lever-livet-utfra-dine-begrensninger-eller-utfra-dine-muligheter
Dumheten kjenner ingen grenser, og sist av alt sine egne. -Tore Renberg
dumheten-kjenner-ingen-grenser-og-sist-av-alt-sine-egne
Kunder kjøper for sine egne grunner, ikke dine. -Orvel Ray Wilson
kunder-kjøper-for-sine-egne-grunner-ikke-dine
Det er bare du selv som kan leve ut dine egne drømmer. -Inger Ellen Nicolaisen
det-er-bare-du-selv-som-kan-leve-ut-dine-egne-drømmer
Etter hvert som du blir mer klar over hvem du egentlig er, vil du være bedre i stand til å avgjøre hva som er best for deg - i første omgang. -Oprah Winfrey
etter-hvert-som-du-blir-mer-klar-over-hvem-du-egentlig-er-vil-du-være-bedre-i-stand-til-å-avgjøre-hva-som-er-best-for-deg-i-første-omgang
La en annen rose deg, ikke du selv, og en fremmed, ikke dine egne lepper. -Bibelen
la-annen-rose-deg-ikke-du-selv-og-fremmed-ikke-dine-egne-lepper