Gode mennesker tenker som regel riktig.


gode-mennesker-tenker-som-regel-riktig
godhetgodemenneskertenkersomregelriktiggode menneskermennesker tenkertenker somsom regelregel riktiggode mennesker tenkermennesker tenker somtenker som regelsom regel riktiggode mennesker tenker sommennesker tenker som regeltenker som regel riktiggode mennesker tenker som regelmennesker tenker som regel riktig

Berømmelse kommer som regel til dem som tenker på noe annet. -Oliver Wendell Holmes
berømmelse-kommer-som-regel-til-dem-som-tenker-på-noe-annet
Jeg er allergisk mot riktige meninger. Riktige mennesker. Riktige strøk. Riktig litteratur. Riktig kunst. Riktige medisiner. -Herbjørg Wassmo
jeg-er-allergisk-mot-riktige-meninger-riktige-mennesker-riktige-strøk-riktig-litteratur-riktig-kunst-riktige-medisiner
Ektemenn er som regel gode elskere - når de bedrar sine koner. -Marilyn Monroe
ektemenn-er-som-regel-gode-elskere-når-bedrar-sine-koner
Store muligheter er som regel forkledd som hardt arbeid, derfor vil de fleste mennesker ikke se dem. -Mulighet
store-muligheter-er-som-regel-forkledd-som-hardt-arbeid-derfor-vil-fleste-mennesker-ikke-se-dem
Hat har ingen plass hos mennesker som tenker universelt. -Yousuf Karsh
hat-har-ingen-plass-hos-mennesker-som-tenker-universelt
De mennesker folk rakker ned på, er som regel dem de frykter. Hvorfor sier mannen da alltid så mye nedsettende om kvinnen? -Kvinner og menn
de-mennesker-folk-rakker-ned-på-er-som-regel-dem-frykter-hvorfor-sier-mannen-da-alltid-så-mye-nedsettende-om-kvinnen