God vin er som musikk, den risler melodisk gjennom vårt vesen.


god-vin-er-som-musikk-den-risler-melodisk-gjennom-vårt-vesen
ukjentgodvinersommusikkdenrislermelodiskgjennomvårtvesengod vinvin erer somsom musikkden rislerrisler melodiskmelodisk gjennomgjennom vårtvårt vesengod vin ervin er somer som musikkden risler melodiskrisler melodisk gjennommelodisk gjennom vårtgjennom vårt vesengod vin er somvin er som musikkden risler melodisk gjennomrisler melodisk gjennom vårtmelodisk gjennom vårt vesengod vin er som musikkden risler melodisk gjennom vårtrisler melodisk gjennom vårt vesen

God vin er er god venn når den blir brukt på den rette måten. -William Shakespeare
god-vin-er-er-god-venn-når-den-blir-brukt-på-den-rette-måten
Gå gjennom dette lille stykke tid i samsvar med naturens vesen og avslutt fornøyd din reise, slik som en oliven faller ned når den er moden og takker treet som har den. -Leveregler
gå-gjennom-dette-lille-stykke-tid-i-samsvar-med-naturens-vesen-og-avslutt-fornøyd-din-reise-slik-som-oliven-faller-ned-når-den-er-moden-og-takker
Det onde som er i vårt eget vesen, straffer vi desto hardere hos andre. -Ondskap
det-onde-som-er-i-vårt-eget-vesen-straffer-vi-desto-hardere-hos-andre
Gjennom all musikk lyder den melodi som ikke kan uttrykkes i noter: dødens melodi, som er komponert spesielt for oss. -Musikk
gjennom-all-musikk-lyder-den-melodi-som-ikke-kan-uttrykkes-i-noter-dødens-melodi-som-er-komponert-spesielt-for-oss
Mennesket er det eneste vesen på jorden som kan smile. Det er et lys i vårt ansikts vindu, som hjertet bruker til å vise at det er hjemme. -Smil
mennesket-er-det-eneste-vesen-på-jorden-som-kan-smile-det-er-et-lys-i-vårt-ansikts-vindu-som-hjertet-bruker-til-å-vise-at-det-er-hjemme