God vin er er god venn når den blir brukt på den rette måten.


god-vin-er-er-god-venn-når-den-blir-brukt-på-den-rette-måten
william shakespearegodvinergodvennnårdenblirbruktrettemåtengod vinvin erer erer godgod vennvenn nårnår denden blirblir bruktbrukt påpå denden retterette måtengod vin ervin er erer er goder god venngod venn nårvenn når dennår den blirden blir bruktblir brukt påbrukt på denpå den retteden rette måtengod vin er ervin er er goder er god venner god venn nårgod venn når denvenn når den blirnår den blir bruktden blir brukt påblir brukt på denbrukt på den rettepå den rette måtengod vin er er godvin er er god venner er god venn nårer god venn når dengod venn når den blirvenn når den blir bruktnår den blir brukt påden blir brukt på denblir brukt på den rettebrukt på den rette måten

Å ha en god venn er som å ha god helse; man vet ikke hva den er verd før man mister den. -Venn
Å-god-venn-er-som-å-god-helse-man-vet-ikke-hva-den-er-verd-før-man-mister-den
Det beste du kan gi en god venn er en god pasning. -Fotball
det-beste-du-kan-gi-god-venn-er-god-pasning
God vin er som musikk, den risler melodisk gjennom vårt vesen. -Ukjent
god-vin-er-som-musikk-den-risler-melodisk-gjennom-vårt-vesen
En god idé er en sart skapning. Den kan drepes av et gjesp eller et skuldertrekk; den kan spiddes til døde av en vits eller den kan engste seg i graven ved at den rette personen rynker øyenbrynene. -Idé
en-god-idé-er-sart-skapning-den-kan-drepes-av-et-gjesp-eller-et-skuldertrekk-den-kan-spiddes-til-dø-av-vits-eller-den-kan-engste-seg-i-graven-ved
Den største gevinst man kan få, er en god venn. -Sokrates
den-største-gevinst-man-kan-få-er-god-venn
En god grunn til å danne par, er at det er langt den beste måten å pare seg på. -Parforhold
en-god-grunn-til-å-danne-par-er-at-det-er-langt-den-beste-måten-å-pare-seg-på