God oppdragelse er ikke å ikke søle saus på duken, men å ikke merke det når andre gjør det.


god-oppdragelse-er-ikke-å-ikke-søle-saus-på-duken-men-å-ikke-merke-det-når-andre-gjør-det
anton tsjekhovgodoppdragelseerikkesølesausdukenmenmerkedetnårandregjørdetgod oppdragelseoppdragelse erer ikkeikke åå ikkeikke sølesøle saussaus påpå dukenmen åå ikkeikke merkemerke detdet nårandre gjørgjør detgod oppdragelse eroppdragelse er ikkeer ikke åikke å ikkeå ikke søleikke søle saussøle saus påsaus på dukenmen å ikkeå ikke merkeikke merke detmerke det nårdet når andrenår andre gjørandre gjør detgod oppdragelse er ikkeoppdragelse er ikke åer ikke å ikkeikke å ikke søleå ikke søle sausikke søle saus påsøle saus på dukenmen å ikke merkeå ikke merke detikke merke det nårmerke det når andredet når andre gjørnår andre gjør detgod oppdragelse er ikke åoppdragelse er ikke å ikkeer ikke å ikke søleikke å ikke søle sauså ikke søle saus påikke søle saus på dukenmen å ikke merke detå ikke merke det nårikke merke det når andremerke det når andre gjørdet når andre gjør det

Elske gjør alle, men de fleste legger ikke merke til at det er noe usedvanlig ved det. -Boris Pasternak
elske-gjør-alle-men-fleste-legger-ikke-merke-til-at-det-er-noe-usedvanlig-ved-det
Det er vondt å merke at man blir eldre, men vondere ikke å merke det. -Aldring
det-er-vondt-å-merke-at-man-blir-eldre-men-vondere-ikke-å-merke-det
Når det er et faktum at vi har ca. 3 000 000 hår på hodet skjønner jeg ikke vitsen ved å være et hår bedre enn andre - det er jo så likevel ingen som legger merke til det. -Fredrik Stabel
når-det-er-et-faktum-at-vi-har-ca-3-000-000-hår-på-hodet-skjønner-jeg-ikke-vitsen-ved-å-være-et-hår-bedre-enn-andre-det-er-jo-så-likevel
Ikke gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Det er ikke sikkert de har samme smak. -George Bernard Shaw
ikke-gjør-mot-andre-det-du-vil-at-andre-skal-gjøre-mot-deg-det-er-ikke-sikkert-har-samme-smak
Husarbeid er noe en kvinne gjør uten at noen legger merke til det, med mindre hun ikke har gjort det. -Husarbeid
husarbeid-er-noe-kvinne-gjør-uten-at-noen-legger-merke-til-det-med-mindre-hun-ikke-har-gjort-det