God mat er som god sex. Jo mer du får, jo mer får du lyst på.


god-mat-er-som-god-sex-jo-mer-du-får-jo-mer-får-du-lyst-på
matgodmatersomgodsexjomerdufårjofårlystgod matmat erer somsom godgod sexjo mermer dudu fårjo mermer fårfår dudu lystlyst pågod mat ermat er somer som godsom god sexjo mer dumer du fårjo mer fårmer får dufår du lystdu lyst pågod mat er sommat er som goder som god sexjo mer du fårjo mer får dumer får du lystfår du lyst pågod mat er som godmat er som god sexjo mer får du lystmer får du lyst på

En mann er mer fornøyd med en kone som lager god mat, enn en som kan gresk. -Kone
en-mann-er-mer-fornøyd-med-kone-som-lager-god-mat-enn-som-kan-gresk
Mandfolk er forfærdelig hyggelige naar de får god mat. Jeg faar nok for alvor slaa mig på kokkeriet. -Menn
mandfolk-er-forfærdelig-hyggelige-naar-får-god-mat-jeg-faar-nok-for-alvor-slaa-mig-på-kokkeriet
Det er ingenting jeg kan ergre meg mer over enn å se god mat ille tillaget. -Mat
det-er-ingenting-jeg-kan-ergre-meg-mer-over-enn-å-se-god-mat-ille-tillaget
Snakk i det hele tatt ikke mer om hvordan en god mann bør være, men vær god. -Godhet
snakk-i-det-hele-tatt-ikke-mer-om-hvordan-god-mann-bør-være-men-vær-god
For hver dag som går, får jeg mindre og mindre framtid og mer og mer fortid. -Tore Renberg
for-hver-dag-som-går-får-jeg-mindre-og-mindre-framtid-og-mer-og-mer-fortid
Du skulle gifte deg. Får du en god kone, blir du lykkelig. Får du en dårlig kone, blir du filosof. -Sokrates
du-skulle-gifte-deg-får-du-god-kone-blir-du-lykkelig-får-du-dårlig-kone-blir-du-filosof