God kunst er alltid nasjonal. Nasjonal kunst er alltid dårlig.


god-kunst-er-alltid-nasjonal-nasjonal-kunst-er-alltid-dårlig
kunstgodkunsteralltidnasjonalnasjonaldårliggod kunstkunst erer alltidalltid nasjonalnasjonal kunstkunst erer alltidalltid dårliggod kunst erkunst er alltider alltid nasjonalnasjonal kunst erkunst er alltider alltid dårliggod kunst er alltidkunst er alltid nasjonalnasjonal kunst er alltidkunst er alltid dårliggod kunst er alltid nasjonalnasjonal kunst er alltid dårlig

La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
All kunst, litteratur og musikk blir produsert med ens hjerteblod. Kunst er hjerteblodet av et menneske. -Edvard Munch
all-kunst-litteratur-og-musikk-blir-produsert-med-ens-hjerteblod-kunst-er-hjerteblodet-av-et-menneske
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
Hvis de ikke kan definere sin rolle i det moderne samfunnet og se at de spiller en nasjonal, samlende og ikke minst oppbyggende rolle, må de gå til arbeidskontoret. -Konge og kongelige
hvis-ikke-kan-definere-rolle-i-det-moderne-samfunnet-og-se-at-spiller-nasjonal-samlende-og-ikke-minst-oppbyggende-rolle-må-gå-til