Gleden over å tilgi er søtere enn gleden over hevn.


gleden-over-å-tilgi-er-søtere-enn-gleden-over-hevn
tilgivelsegledenovertilgiersøtereenngledenhevngleden overover åå tilgitilgi erer søteresøtere ennenn gledengleden overover hevngleden over åover å tilgiå tilgi ertilgi er søtereer søtere ennsøtere enn gledenenn gleden overgleden over hevngleden over å tilgiover å tilgi erå tilgi er søteretilgi er søtere enner søtere enn gledensøtere enn gleden overenn gleden over hevngleden over å tilgi erover å tilgi er søtereå tilgi er søtere enntilgi er søtere enn gledener søtere enn gleden oversøtere enn gleden over hevn

Deiligst av alle gleder er gleden for slett ingenting, ikke for noe du kan eller vil, gleden for intet og gleden for alt, gleden fordi du er til. -Axel Juel
deiligst-av-alle-gleder-er-gleden-for-slett-ingenting-ikke-for-noe-du-kan-eller-vil-gleden-for-intet-og-gleden-for-alt-gleden-fordi-du-er-til
Du finner ikke gleden - Du velger - Du skaper - Den lille gleden og den store gleden. Gleden i det å være. -Halldor Skard
du-finner-ikke-gleden-du-velger-du-skaper-den-lille-gleden-og-den-store-gleden-gleden-i-det-å-være
Hvor gleden lo, gråt sorgen dypest nede, og lett ble gleden sorg, og sorgen glede. -William Shakespeare
hvor-gleden-gråt-sorgen-dypest-nede-og-lett-ble-gleden-sorg-og-sorgen-glede
Gleden er meddelsom, og derfor underviser ingen bedre i glede enn den som selv er glad. -Søren Kierkegaard
gleden-er-meddelsom-og-derfor-underviser-ingen-bedre-i-glede-enn-den-som-selv-er-glad
Håpet er en dyktig forfalsker av sannheten. La klokheten tøyle det slik at gleden over det vi virkelig har blir sterkere enn ønsker. -Håp
håpet-er-dyktig-forfalsker-av-sannheten-la-klokheten-tøyle-det-slik-at-gleden-over-det-vi-virkelig-har-blir-sterkere-enn-ønsker
Å drepe gleden er lystmord! -Ukjent
Å-drepe-gleden-er-lystmord