Gleden er som et lys - tenner du det for andre, faller skinnet tilbake på deg selv.


gleden-er-som-et-lys-tenner-du-det-for-andre-faller-skinnet-tilbake-på-deg-selv
carit etlargledenersometlystennerdudetforandrefallerskinnettilbakedegselvgleden erer somsom etet lyslystennertenner dudu detdet forfaller skinnetskinnet tilbaketilbake påpå degdeg selvgleden er somer som etsom et lyset lystenner dutenner du detdu det fordet for andrefaller skinnet tilbakeskinnet tilbake påtilbake på degpå deg selvgleden er som eter som et lyssom et lystenner du dettenner du det fordu det for andrefaller skinnet tilbake påskinnet tilbake på degtilbake på deg selvgleden er som et lyser som et lystenner du det fortenner du det for andrefaller skinnet tilbake på degskinnet tilbake på deg selv

Moder tenner nå ein gong alle lys, det er noe som vi føler at vi veit. -Myte
moder-tenner-nå-ein-gong-alle-lys-det-er-noe-som-vi-føler-at-vi-veit
Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk. -Marie Wexelsen
da-tenner-moder-alle-lys-så-ingen-krok-er-mørk
Kjærlighet er å oppdage oss selv i andre, og gleden over gjenkjennelsen. -Alexander Smith
kjærlighet-er-å-oppdage-oss-selv-i-andre-og-gleden-over-gjenkjennelsen
Man kan spre lys omkring seg på to måter: Enten ved selv å være et, eller ved å være speilet som kaster lyset tilbake. -Edith Wharton
man-kan-spre-lys-omkring-seg-på-to-måter-enten-ved-selv-å-være-et-eller-ved-å-være-speilet-som-kaster-lyset-tilbake
En far er en som helst vil fange deg før du faller, men som i stedet hjelper deg opp, børster av deg og lar deg prøve en gang til. -Ukjent
en-far-er-som-helst-vil-fange-deg-før-du-faller-men-som-i-stedet-hjelper-deg-opp-børster-av-deg-og-lar-deg-prøve-gang-til