Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på marg og bein.


glede-i-hjertet-gir-god-helse-mismot-tærer-på-marg-og-bein
gledegledehjertetgirgodhelsemismottærermargogbeinglede ii hjertethjertet girgir godgod helsemismot tærertærer påpå margmarg ogog beinglede i hjerteti hjertet girhjertet gir godgir god helsemismot tærer påtærer på margpå marg ogmarg og beinglede i hjertet giri hjertet gir godhjertet gir god helsemismot tærer på margtærer på marg ogpå marg og beinglede i hjertet gir godi hjertet gir god helsemismot tærer på marg ogtærer på marg og bein

Å ha en god venn er som å ha god helse; man vet ikke hva den er verd før man mister den. -Venn
Å-god-venn-er-som-å-god-helse-man-vet-ikke-hva-den-er-verd-før-man-mister-den
Ungdomskraft består i at enhver form for motstand gir en glede. -Sigismund von Radecki
ungdomskraft-består-i-at-enhver-form-for-motstand-gir-glede
Jeg gir deg en klem fordi du er til. Fordi du er god, gir jeg deg to. Jeg gir deg tre klemmer en dag du er lei, men også fordi jeg er glad i deg. -Ukjent
jeg-gir-deg-klem-fordi-du-er-til-fordi-du-er-god-gir-jeg-deg-to-jeg-gir-deg-tre-klemmer-dag-du-er-lei-men-også-fordi-jeg-er-glad-i-deg