Gleda gløymest, fyrr du trur, men sorgerna sitja lenge.


gleda-gløymest-fyrr-du-trur-men-sorgerna-sitja-lenge
glede og sorggledagløymestfyrrdutrurmensorgernasitjalengegleda gløymestfyrr dudu trurmen sorgernasorgerna sitjasitja lengefyrr du trurmen sorgerna sitjasorgerna sitja lengemen sorgerna sitja lenge

Trur vi det vi trur? Vi kan døy for det ja, men lever vi på det? -Tro
trur-vi-det-vi-trur-vi-kan-døy-for-det-ja-men-lever-vi-på-det
Æ trur æ foretrekker champagne på ei sydhavsøy omgitt av havfruer framfor statlig norsk eldreomsorg. Men æ må ha fruen med! -Steinar Bastesen
Æ-trur-æ-foretrekker-champagne-på-ei-sydhavsøy-omgitt-av-havfruer-framfor-statlig-norsk-eldreomsorg-men-æ-må-fruen-med
Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad. -Glede
den-største-gleda-ein-kan-det-er-å-gjera-andre-glad
I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv, trur eg. -Jakob Sande
i-morgon-vil-eg-byrja-på-eit-nytt-og-betre-liv-trur-eg
Så lenge du lever, så lenge det er mulig, vær god! -Godhet
så-lenge-du-lever-så-lenge-det-er-mulig-vær-god