Gled deg over rosen i din egen hage i stedet for å misunne naboen hans hundre.


gled-deg-over-rosen-i-din-egen-hage-i-stedet-for-å-misunne-naboen-hans-hundre
margot sandsmarkgleddegoverrosendinegenhagestedetformisunnenaboenhanshundregled degdeg overover rosenrosen ii dindin egenegen hagehage ii stedetstedet forå misunnemisunne naboennaboen hanshans hundregled deg overdeg over rosenover rosen irosen i dini din egendin egen hageegen hage ihage i stedeti stedet forstedet for åfor å misunneå misunne naboenmisunne naboen hansnaboen hans hundregled deg over rosendeg over rosen iover rosen i dinrosen i din egeni din egen hagedin egen hage iegen hage i stedethage i stedet fori stedet for åstedet for å misunnefor å misunne naboenå misunne naboen hansmisunne naboen hans hundregled deg over rosen ideg over rosen i dinover rosen i din egenrosen i din egen hagei din egen hage idin egen hage i stedetegen hage i stedet forhage i stedet for åi stedet for å misunnestedet for å misunne naboenfor å misunne naboen hanså misunne naboen hans hundre

Kunsten er å dyrke sin egen hage, selv om naboen har bedre jord. -Margot Sandsmark
kunsten-er-å-dyrke-egen-hage-selv-om-naboen-har-bedre-jord
Gled deg over din ungdoms hustru, den elskede hind, den yndige gasell! Fryd deg alltid ved hennes barm, og la hennes kjærlighet stadig beruse deg. -Kjærlighet - mann og kvinne
gled-deg-over-din-ungdoms-hustru-den-elskede-hind-den-yndige-gasell-fryd-deg-alltid-ved-hennes-barm-og-hennes-kjærlighet-stadig-beruse-deg
Hvis du er sterk, vær også barmhjertig. Da vil din nabo respektere deg i stedet for å frykte deg. -Seg selv og andre
hvis-du-er-sterk-vær-også-barmhjertig-da-vil-din-nabo-respektere-deg-i-stedet-for-å-frykte-deg
Å ligge i din egen hage under et pæretre, male takrennen, leke med barna og gjøre ting som du har utsatt et helt år. Alt dette kan også være ferie. -Ferie
Å-ligge-i-din-egen-hage-under-et-pæretre-male-takrennen-leke-med-barna-og-gjøre-ting-som-du-har-utsatt-et-helt-år-alt-dette-kan-også-være
Den nevrotiske adlyder vanligvis sin egen gyldne regel: Hat din neste som deg selv. -Mignon McLaughlin
den-nevrotiske-adlyder-vanligvis-egen-gyldne-regel-hat-din-neste-som-deg-selv