Gjort er bedre enn perfekt.


gjort-er-bedre-enn-perfekt
ukjentgjorterbedreennperfektgjort erer bedrebedre ennenn perfektgjort er bedreer bedre ennbedre enn perfektgjort er bedre enner bedre enn perfektgjort er bedre enn perfekt

Det er bedre å angre det man har gjort, enn å angre det som aldri ble gjort. -Nils Bredesen
det-er-bedre-å-angre-det-man-har-gjort-enn-å-angre-det-som-aldri-ble-gjort
Enhver ting kan alltid gjøres bedre enn den blir gjort. -Henry Ford
enhver-ting-kan-alltid-gjøres-bedre-enn-den-blir-gjort
Det er bedre å være blant venner enn alene. Men alene er bedre enn slett selskap -Hadith
det-er-bedre-å-være-blant-venner-enn-alene-men-alene-er-bedre-enn-slett-selskap
Hukommelsen er en mer perfekt verden enn universet. Den gir livet tilbake til dem som ikke lenger eksisterer. -Guy de Maupassant
hukommelsen-er-mer-perfekt-verden-enn-universet-den-gir-livet-tilbake-til-dem-som-ikke-lenger-eksisterer
To enderim har drevet det 20. århundre fremover og gjort livet i Norge bedre: teknologi og demokrati. -Anne Grete Preus
to-enderim-har-drevet-det-20-århundre-fremover-og-gjort-livet-i-norge-bedre-teknologi-og-demokrati