Gjett riktig tre ganger etter hverandre, så vil du få ry som ekspert.


gjett-riktig-tre-ganger-etter-hverandre-så-vil-du-få-ry-som-ekspert
laurence j. petergjettriktigtregangeretterhverandrevildurysomekspertgjett riktigriktig tretre gangerganger etteretter hverandreså vilvil dudu fåfå ryry somsom ekspertgjett riktig treriktig tre gangertre ganger etterganger etter hverandreså vil duvil du fådu få ryfå ry somry som ekspertgjett riktig tre gangerriktig tre ganger ettertre ganger etter hverandreså vil du fåvil du få rydu få ry somfå ry som ekspertgjett riktig tre ganger etterriktig tre ganger etter hverandreså vil du få ryvil du få ry somdu få ry som ekspert

Man studerer hverandre i tre uker, elsker hverandre i tre måneder, krangler i tre år, holder ut med hverandre i tredve år, og så begynner barna forfra. -Hippolyte Taine
man-studerer-hverandre-i-tre-uker-elsker-hverandre-i-tre-måneder-krangler-i-tre-år-holder-ut-med-hverandre-i-tredve-år-og-så-begynner-barna
Kjærligheten måles ikke etter hvor mange ganger vi rører hverandre, men hvor mange ganger vi når hverandre. -Samuel Johnson
kjærligheten-måles-ikke-etter-hvor-mange-ganger-vi-rører-hverandre-men-hvor-mange-ganger-vi-når-hverandre
En økonom er en ekspert som i morgen vil vite hvorfor det han spådde i går, ikke skjedde i dag. -Økonom
en-økonom-er-ekspert-som-i-morgen-vil-vite-hvorfor-det-han-spådde-i-går-ikke-skjedde-i-dag
Dagene kommer ikke oppå hverandre, men etter hverandre. -Tidsklemma
dagene-kommer-ikke-oppå-hverandre-men-etter-hverandre
Spis halvparten så mye, sov dobbelt så mye, drikk tre ganger så mye og le fire ganger så mye - så kommer du til å leve til noen slår deg i hjel. -Ukjent
spis-halvparten-så-mye-sov-dobbelt-så-mye-drikk-tre-ganger-så-mye-og-le-fire-ganger-så-mye-så-kommer-du-til-å-leve-til-noen-slår-deg-i-hjel
Ekteskapet er som å låse seg inne på toalettet selv om man bare trenger å gå dit tre ganger om dagen. -Florynce Kennedy
ekteskapet-er-som-å-låse-seg-inne-på-toalettet-selv-om-man-bare-trenger-å-gå-dit-tre-ganger-om-dagen