Gjer deg ikkje ringare enn du er. Det er like dumt som å skryta.


gjer-deg-ikkje-ringare-enn-du-er-det-er-like-dumt-som-å-skryta
selvmedlidenhetgjerdegikkjeringareennduerdeterlikedumtsomskrytagjer degdeg ikkjeikkje ringareringare ennenn dudu erdet erer likelike dumtdumt somsom åå skrytagjer deg ikkjedeg ikkje ringareikkje ringare ennringare enn duenn du erdet er likeer like dumtlike dumt somdumt som åsom å skrytagjer deg ikkje ringaredeg ikkje ringare ennikkje ringare enn duringare enn du erdet er like dumter like dumt somlike dumt som ådumt som å skrytagjer deg ikkje ringare enndeg ikkje ringare enn duikkje ringare enn du erdet er like dumt somer like dumt som ålike dumt som å skryta

Det er ikkje sant at kjærleik gjer blind. Kjærleik gjer klok. -Halldis Moren Vesaas
det-er-ikkje-sant-at-kjærleik-gjer-blind-kjærleik-gjer-klok
I morgon, i morgon, men ikkje i dag. I dag, nei, i dag gjer eg ikkje det slag. -Josef G. Larssen
i-morgon-i-morgon-men-ikkje-i-dag-i-dag-nei-i-dag-gjer-eg-ikkje-det-slag
Du må ikkje skilje deg ut, særleg ikkje dersom du faktisk skil deg ut. -Marit Eikemo
du-må-ikkje-skilje-deg-ut-særleg-ikkje-dersom-du-faktisk-skil-deg-ut
Bakom denne store svingen på ein ukjend framtidsveg ventar det kan henda ingen som kan styra dine steg. Kva du gjer og kva som hender, kor du fer og koss det ender - det er berre opp til deg. -Vei
bakom-denne-store-svingen-på-ein-ukjend-framtidsveg-ventar-det-kan-henda-ingen-som-kan-styra-dine-steg-kva-du-gjer-og-kva-som-hender-kor-du-fer-og
Det e’ke våren du elska mest, men løftan som han gjer Om lyset fra ei sommersol som aldri ska gå ner -Vår
det-eke-våren-du-elska-mest-men-løftan-som-han-gjer-om-lyset-fra-ei-sommersol-som-aldri-ska-gå-ner
å leve er ikkje akkurat det lettaste som finst ikkje alltid vakre roser og fin musikk men sidan no dette orgelet likevel står her kan vi vel spele litt på det? -Arne Ruset
å-leve-er-ikkje-akkurat-det-lettaste-som-finst-ikkje-alltid-vakre-roser-og-musikk-men-sidan-no-dette-orgelet-likevel-står-her-kan-vi-vel-spele-litt