Gjør hva du vil, du gjør likevel som jeg sier, sa bonden til gårdsgutten.


gjør-hva-du-vil-du-gjør-likevel-som-jeg-sier-sa-bonden-til-gårdsgutten
gjøregjørhvaduvilgjørlikevelsomjegsiersabondentilgårdsguttengjør hvahva dudu vildu gjørgjør likevellikevel somsom jegjeg siersa bondenbonden tiltil gårdsguttengjør hva duhva du vildu gjør likevelgjør likevel somlikevel som jegsom jeg siersa bonden tilbonden til gårdsguttengjør hva du vildu gjør likevel somgjør likevel som jeglikevel som jeg siersa bonden til gårdsguttendu gjør likevel som jeggjør likevel som jeg sier

For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier. -Ord og handling
for-å-vite-hva-folk-virkelig-mener-skal-legge-mer-merke-til-hva-gjør-enn-hva-sier
Du sier ikke hva feil jeg gjorde men likevel må jeg gå planken Når jeg prøver å ta deg på ordet vil du heller bli tatt på tanken -Kommunikasjon
du-sier-ikke-hva-feil-jeg-gjorde-men-likevel-må-jeg-gå-planken-når-jeg-prøver-å-ta-deg-på-ordet-vil-du-heller-bli-tatt-på-tanken
Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier. -Oppdragelse
jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
Demokrati er en styreform der du sier hva du mener og gjør hva du får beskjed om. -Demokrati
demokrati-er-styreform-der-du-sier-hva-du-mener-og-gjør-hva-du-får-beskjed-om
Hva vil folk si? Det spørsmålet gjør sjelen hjemløs. Gjør det rette og frykt ingen! -Være seg selv
hva-vil-folk-det-spørsmålet-gjør-sjelen-hjemløs-gjør-det-rette-og-frykt-ingen
Når man er tretti, er man gammel nok til å vite hva man gjør, men fortsatt ung nok til likevel å gjøre det. -Brigitte Bardot
når-man-er-tretti-er-man-gammel-nok-til-å-vite-hva-man-gjør-men-fortsatt-ung-nok-til-likevel-å-gjøre-det