Gjør det som riktig, og la folk snakke.


gjør-det-som-riktig-og-folk-snakke
ukjentgjørdetsomriktigogfolksnakkegjør detdet somsom riktigog lala folkfolk snakkegjør det somdet som riktigog la folkla folk snakkegjør det som riktigog la folk snakke

Folk begynner å snakke om meg uten at jeg skal merke det. Det gjør meg litt usikker. Det føles nesten som om noen tar oksygenet fra meg.Hvis du gjør det som føles riktig for deg, er det i hvert fall én person som slipper å bli skuffa.Jeg liker folk som nekter å snakke før de har noe å si.Ingenting er mer irriterende enn folk som bare fortsetter å snakke når du avbryter.Husarbeid, hvis du gjør det riktig, tar livet av deg.Ting som gjør meg lykkelig: Å høre Jonas Gahr Støre snakke.