Gift deg med en jevnaldrende mann. Da forfaller utseendet ditt i takt med at synet hans blir dårligere.


gift-deg-med-jevnaldrende-mann-da-forfaller-utseendet-ditt-i-takt-med-at-synet-hans-blir-dårligere
phyllis dillergiftdegmedjevnaldrendemanndaforfallerutseendetditttaktatsynethansblirdårligeregift degdeg medmed enen jevnaldrendejevnaldrende mannda forfallerforfaller utseendetutseendet dittditt ii takttakt medmed atat synetsynet hanshans blirblir dårligeregift deg meddeg med enmed en jevnaldrendeen jevnaldrende mannda forfaller utseendetforfaller utseendet dittutseendet ditt iditt i takti takt medtakt med atmed at synetat synet hanssynet hans blirhans blir dårligeregift deg med endeg med en jevnaldrendemed en jevnaldrende mannda forfaller utseendet dittforfaller utseendet ditt iutseendet ditt i taktditt i takt medi takt med attakt med at synetmed at synet hansat synet hans blirsynet hans blir dårligeregift deg med en jevnaldrendedeg med en jevnaldrende mannda forfaller utseendet ditt iforfaller utseendet ditt i taktutseendet ditt i takt medditt i takt med ati takt med at synettakt med at synet hansmed at synet hans blirat synet hans blir dårligere

Gift deg med en mann som har træler i hendene. -Ektemann
gift-deg-med-mann-som-har-træler-i-hendene
Hvis en mann ikke går i samme takt som alle andre, kommer det kanskje av at han hører en annen trommeslager. La ham vandre i takt med den musikken han hører. -Henry David Thoreau
hvis-mann-ikke-går-i-samme-takt-som-alle-andre-kommer-det-kanskje-av-at-han-hører-annen-trommeslager-la-ham-vandre-i-takt-med-den-musikken-han
Med ditt savn og med din lykke, med ditt håp og med din tro skal du på det jevne bygge opp til stjernene en bro! -Leveregler
med-ditt-savn-og-med-din-lykke-med-ditt-håp-og-med-din-tro-skal-du-på-det-jevne-bygge-opp-til-stjernene-bro
Hvis du aldri vil se en mann igjen, skal du bare si: «Jeg elsker deg, jeg vil gifte meg med deg, jeg vil ha barn med deg.» Da forsvinner han med lynets hastighet. -Kvinner og menn
hvis-du-aldri-vil-se-mann-igjen-skal-du-bare-jeg-elsker-deg-jeg-vil-gifte-meg-med-deg-jeg-vil-barn-med-deg-da-forsvinner-han-med-lynets-hastighet
Hvis en gift kvinne klarer seg med husholdningspengene, bør hennes mann passe på. -Kvinner
hvis-gift-kvinne-klarer-seg-med-husholdningspengene-bør-hennes-mann-passe-på
Hvis han er gift, kan han ha litt lengre avstand mellom stingene som syes, for da betyr ikke utseendet så mye. -Menn og utseende
hvis-han-er-gift-kan-han-litt-lengre-avstand-mellom-stingene-som-syes-for-da-betyr-ikke-utseendet-så-mye