Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk


gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk
halvdan sivertsengimusikkmidtmagendettotrefir’gangaomdagenduogalleåhvitennegi mæmæ musikkmusikk midtmidt ii magenmagen gigi mæmæ detdet entre fir’fir’ gangaganga omom dagendagen dudu ogog ææ ogog allevi tennetenne påpå musikkgi mæ musikkmæ musikk midtmusikk midt imidt i mageni magen gimagen gi mægi mæ detmæ det enen to tretre fir’ gangafir’ ganga omganga om dagenom dagen dudagen du ogdu og æog æ ogæ og allevi tenne påtenne på musikkgi mæ musikk midtmæ musikk midt imusikk midt i magenmidt i magen gii magen gi mæmagen gi mæ detgi mæ det endet en to treen to tre fir’tre fir’ ganga omfir’ ganga om dagenganga om dagen duom dagen du ogdagen du og ædu og æ ogog æ og allevi tenne på musikkgi mæ musikk midt imæ musikk midt i magenmusikk midt i magen gimidt i magen gi mæi magen gi mæ detmagen gi mæ det enmæ det en to tredet en to tre fir’en to tre fir’ gangatre fir’ ganga om dagenfir’ ganga om dagen duganga om dagen du ogom dagen du og ædagen du og æ ogdu og æ og alle

Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi.Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt.Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på.Jeg skriver ikke moderne musikk. Jeg skriver bare god musikk.Musikk bør finnes i alle hjem, unntatt i naboleiligheten.Husker De hva Darwin sier om musikk? Han påstår at evnen til å frembringe og nyte musikk fantes hos menneskene lenge før de fikk evnen til å snakke. Det er kanskje derfor musikken har en slik fin, subtil innvirkning på oss. Der er vage minner i sjelen om de tåkete århundrer da verden hadde sin barndom.