Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!


gi-keiseren-hva-keiserens-er-og-gud-hva-guds-er
gigikeiserenhvakeiserenseroggudgudsergi keiserenkeiseren hvahva keiserenskeiserens erog gudgud hvahva gudsguds ergi keiseren hvakeiseren hva keiserenshva keiserens erog gud hvagud hva gudshva guds ergi keiseren hva keiserenskeiseren hva keiserens erog gud hva gudsgud hva guds ergi keiseren hva keiserens erog gud hva guds er

Hvis noen vil vite hva han betyr for Gud, skal han spørre hva Gud betyr for ham. -Hadith
hvis-noen-vil-vite-hva-han-betyr-for-gud-skal-han-spørre-hva-gud-betyr-for-ham
Kirken ble etter hvert til en pine for meg, for der ble det preket høyt - jeg har nær sagt: skamløst - om Gud, hva han mener, hva Han gjør. -Kirke
kirken-ble-etter-hvert-til-pine-for-meg-for-der-ble-det-preket-høyt-jeg-har-nær-sagt-skamløst-om-gud-hva-han-mener-hva-han-gjør
Barn forteller hva de gjør, menn hva de har gjort, dårer hva de skal gjøre. -Johan Oxenstierna
barn-forteller-hva-gjør-menn-hva-har-gjort-dårer-hva-skal-gjøre
For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier. -Ord og handling
for-å-vite-hva-folk-virkelig-mener-skal-legge-mer-merke-til-hva-gjør-enn-hva-sier
Gud skaper alt av intet, og alt hva Gud skal bruke gjør han først til intet. -Søren Kierkegaard
gud-skaper-alt-av-intet-og-alt-hva-gud-skal-bruke-gjør-han-først-til-intet