Gavmildhet er ikke først og fremst å gi mye, men å gi på riktig tidspunkt.


gavmildhet-er-ikke-først-og-fremst-å-gi-mye-men-å-gi-på-riktig-tidspunkt
jean de la bruyèregavmildheterikkeførstogfremstgimyemenriktigtidspunktgavmildhet erer ikkeikke førstførst ogog fremstfremst åå gigi myemen åå gigi påpå riktigriktig tidspunktgavmildhet er ikkeer ikke førstikke først ogførst og fremstog fremst åfremst å giå gi myemen å giå gi pågi på riktigpå riktig tidspunktgavmildhet er ikke førster ikke først ogikke først og fremstførst og fremst åog fremst å gifremst å gi myemen å gi påå gi på riktiggi på riktig tidspunktgavmildhet er ikke først oger ikke først og fremstikke først og fremst åførst og fremst å giog fremst å gi myemen å gi på riktigå gi på riktig tidspunkt

Kjærligheten krever ikke først og fremst bevis, men uttrykk for kjærlighet. -Jean Paul
kjærligheten-krever-ikke-først-og-fremst-bevis-men-uttrykk-for-kjærlighet
Mange har mislykkes i politikken bare fordi de kom frem til en riktig, men upopulær erkjennelse på et galt tidspunkt. -Politikk
mange-har-mislykkes-i-politikken-bare-fordi-kom-frem-til-riktig-men-upopulær-erkjennelse-på-et-galt-tidspunkt
En stil er først og fremst en følelse. -Litteratur
en-stil-er-først-og-fremst-følelse
Enhver skaperakt er først og fremst ødeleggelse. -Pablo Picasso
enhver-skaperakt-er-først-og-fremst-ødeleggelse
Stil er først og fremst et spørsmål om instinkt. -Ukjent
stil-er-først-og-fremst-et-spørsmål-om-instinkt
Innvandringen må begrenses, og da først og fremst den fremmedkulturelle. -Innvandring
innvandringen-må-begrenses-og-da-først-og-fremst-den-fremmedkulturelle