Gamle menn erklærer krig, men det er de unge som må kjempe og dø.


gamle-menn-erklærer-krig-men-det-er-unge-som-må-kjempe-og-dø
kriggamlemennerklærerkrigmendeterungesomkjempeoggamle mennmenn erklærererklærer krigmen detdet erer dede ungeunge somsom måmå kjempekjempe ogog døgamle menn erklærermenn erklærer krigmen det erdet er deer de ungede unge somunge som måsom må kjempemå kjempe ogkjempe og døgamle menn erklærer krigmen det er dedet er de ungeer de unge somde unge som måunge som må kjempesom må kjempe ogmå kjempe og dømen det er de ungedet er de unge somer de unge som måde unge som må kjempeunge som må kjempe ogsom må kjempe og dø

Unge menn synes at gamle menn er fehoder, gamle menn vet at unge menn er det. -George Chapman
unge-menn-synes-at-gamle-menn-er-fehoder-gamle-menn-vet-at-unge-menn-er-det
De som elsker dypt, bli aldri gamle. De kan dø av alderdom, men de dør unge. -Dorothy Canfield Fisher
de-som-elsker-dypt-bli-aldri-gamle-de-kan-dø-av-alderdom-men-dør-unge
Det er ikke ondskapen som er problemet, sa jeg, men uforstanden, for eksempel unge menn på store motorsykler. -Dumhet
det-er-ikke-ondskapen-som-er-problemet-sa-jeg-men-uforstanden-for-eksempel-unge-menn-på-store-motorsykler
Hva de unge ikke vet, det forteller de gamle dem. -Erfaring
hva-unge-ikke-vet-det-forteller-gamle-dem
En samtale mellom unge og gamle slutter som regel med forakt eller medlidenhet på begge sider. -Samuel Johnson
en-samtale-mellom-unge-og-gamle-slutter-som-regel-med-forakt-eller-medlidenhet-på-begge-sider
Kvinner har aldri unge sjeler. De blir født tre tusen år gamle. -Kvinner og alder
kvinner-har-aldri-unge-sjeler-de-blir-født-tre-tusen-år-gamle