Frykt ikke at ditt liv skal slutte. Frykt heller at det aldri skal begynne.


frykt-ikke-at-ditt-liv-skal-slutte-frykt-heller-at-det-aldri-skal-begynne
john henry newmanfryktikkeatdittlivskalsluttehellerdetaldribegynnefrykt ikkeikke atat dittditt livliv skalskal sluttefrykt hellerheller atat detdet aldrialdri skalskal begynnefrykt ikke atikke at dittat ditt livditt liv skalliv skal sluttefrykt heller atheller at detat det aldridet aldri skalaldri skal begynnefrykt ikke at dittikke at ditt livat ditt liv skalditt liv skal sluttefrykt heller at detheller at det aldriat det aldri skaldet aldri skal begynnefrykt ikke at ditt livikke at ditt liv skalat ditt liv skal sluttefrykt heller at det aldriheller at det aldri skalat det aldri skal begynne

Frykt ikke for tidens furer på din panne, men frykt for angerens furer i ditt hjerte. -Johan Olof Wallin
frykt-ikke-for-tidens-furer-på-din-panne-men-frykt-for-angerens-furer-i-ditt-hjerte
Mot er uttrykk for motstand mot frykt, beherskelse av frykten - og har ingenting med mangel på frykt å gjøre. -Mark Twain
mot-er-uttrykk-for-motstand-mot-frykt-beherskelse-av-frykten-og-har-ingenting-med-mangel-på-frykt-å-gjøre
Når fortiden er død og fremtiden bare eksisterer i form av lengsler og frykt, hva så med øyeblikket, som vi ikke kan måle og heller ikke sende fra oss? -Øyeblikk
når-fortiden-er-død-og-fremtiden-bare-eksisterer-i-form-av-lengsler-og-frykt-hva-så-med-øyeblikket-som-vi-ikke-kan-måle-og-heller-ikke-sende-fra
Den første snøen minner oss om de eneste ganger i vårt liv da vi var uten frykt. -Thornton Wilder
den-første-snø-minner-oss-om-eneste-ganger-i-vårt-liv-da-vi-var-uten-frykt
Jeg har mange ting å bevise for meg selv. En av dem er at jeg kan leve mitt liv uten frykt. -Oprah Winfrey
jeg-har-mange-ting-å-bevise-for-meg-selv-en-av-dem-er-at-jeg-kan-leve-mitt-liv-uten-frykt
En skjønnlitterær forfatter lever i frykt. Hver ny dag krever nye ideer, og han kan aldri være sikker på om han kommer opp med dem eller ikke. -Forfatter
en-skjønnlitterær-forfatter-lever-i-frykt-hver-ny-dag-krever-nye-ideer-og-han-kan-aldri-være-sikker-på-om-han-kommer-opp-med-dem-eller-ikke