Frykt det verste, håp det beste, og ta det som det kommer.


frykt-det-verste-håp-det-beste-og-ta-det-som-det-kommer
håpfryktdetverstehåpbesteogtasomkommerfrykt detdet verstehåp detdet besteog tata detdet somsom detdet kommerfrykt det verstehåp det besteog ta detta det somdet som detsom det kommerog ta det somta det som detdet som det kommerog ta det som detta det som det kommer

Kanelboller er det beste i verden. Orddelingsfeil er det verste. -Marit Larsen
kanelboller-er-det-beste-i-verden-orddelingsfeil-er-det-verste
Det er naivt å fortsette å tro det beste om de verste. -Terrorisme
det-er-naivt-å-fortsette-å-tro-det-beste-om-verste
Det beste er det godes verste fiende. -Voltaire
det-beste-er-det-godes-verste-fiende
Det kommer alltid et øyeblikk da du må handle, på tross av din frykt, og hoppe ut i det ukjente. -Helene Lerner-Robbins
det-kommer-alltid-et-øyeblikk-da-du-må-handle-på-tross-av-din-frykt-og-hoppe-ut-i-det-ukjente
Vennskap er den beste høyskole din karakter kan få sin eksamen fra. Tro på vennskapet, søk det, og hold det hellig når det kommer. -Ukjent
vennskap-er-den-beste-høyskole-din-karakter-kan-få-eksamen-fra-tro-på-vennskapet-søk-det-og-hold-det-hellig-når-det-kommer