Frihet krever mot til å gå verden i møte uten maske.


frihet-krever-mot-til-å-gå-verden-i-møte-uten-maske
christian askø næssfrihetkrevermottilverdenmøteutenmaskefrihet kreverkrever motmot tiltil ågå verdenverden ii møtemøte utenuten maskefrihet krever motkrever mot tilmot til åtil å gåå gå verdengå verden iverden i møtei møte utenmøte uten maskefrihet krever mot tilkrever mot til åmot til å gåtil å gå verdenå gå verden igå verden i møteverden i møte uteni møte uten maskefrihet krever mot til åkrever mot til å gåmot til å gå verdentil å gå verden iå gå verden i møtegå verden i møte utenverden i møte uten maske

Foreldre har lov til å være uhemmet taktløse og infame mot sine barn uten at noen bebreider dem. Og på toppen av det hele krever de at barna skal elske og ære dem. -Kerstin Thorvall
foreldre-har-lov-til-å-være-uhemmet-taktløse-og-infame-mot-sine-barn-uten-at-noen-bebreider-dem-og-på-toppen-av-det-hele-krever-at-barna-skal
Hvorfor er man ikke mer klar over at nytelsens maske, avkledd alt hykleri, er angstens maske? -Georges Bernanos
hvorfor-er-man-ikke-mer-klar-over-at-nytelsens-maske-avkledd-alt-hykleri-er-angstens-maske
Det er mange som i dag tror at kynisme krever mot. Egentlig er kynisme toppen av feighet. Det er uskyld og åpenhjertighet som krever virkelig mot - uansett hvor ofte vi blir såret som følge av det. -Kynisme
det-er-mange-som-i-dag-tror-at-kynisme-krever-mot-egentlig-er-kynisme-toppen-av-feighet-det-er-uskyld-og-åpenhjertighet-som-krever-virkelig-mot
Uten frihet til å kritisere, er ros bare smiger. -Ros
uten-frihet-til-å-kritisere-er-ros-bare-smiger
Det er det som er sann frihet: Å ha det viktigste i verden, uten å eie det. -Frihet
det-er-det-som-er-sann-frihet-Å-det-viktigste-i-verden-uten-å-eie-det
Jeg er klar til å møte min skaper. Om han er klar til å møte meg, er en helt annen sak. -Døden
jeg-er-klar-til-å-møte-min-skaper-om-han-er-klar-til-å-møte-meg-er-helt-annen-sak