Frihet er retten til å gjøre alt loven tillater.


frihet-er-retten-til-å-gjøre-alt-loven-tillater
montesquieufriheterrettentilgjørealtloventillaterfrihet erer rettenretten tiltil åå gjøregjøre altalt lovenloven tillaterfrihet er rettener retten tilretten til åtil å gjøreå gjøre altgjøre alt lovenalt loven tillaterfrihet er retten tiler retten til åretten til å gjøretil å gjøre altå gjøre alt lovengjøre alt loven tillaterfrihet er retten til åer retten til å gjøreretten til å gjøre alttil å gjøre alt lovenå gjøre alt loven tillater

Frihet er retten til å stille spørsmål ved og endre den etablerte måten å gjøre ting på. -Ronald Reagan
frihet-er-retten-til-å-stille-spørsmål-ved-og-endre-den-etablerte-måten-å-gjøre-ting-på
Den absolutte frihet er retten til å dumme seg ut. -Frihet
den-absolutte-frihet-er-retten-til-å-dumme-seg-ut
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. -Den gylne regel
alt-dere-vil-at-andre-skal-gjøre-mot-dere-det-skal-også-dere-gjøre-mot-dem-for-dette-er-loven-og-profetene-i-sum
Man må ikke legge vekten på retten til abort, men på retten til privatliv og kontroll over reproduksjonen. -Ruth Bader Ginsburg
man-må-ikke-legge-vekten-på-retten-til-abort-men-på-retten-til-privatliv-og-kontroll-over-reproduksjonen
Journalistens makt beror ikke på retten til å stille spørsmål, men på retten til å kreve svar. -Milan Kundera
journalistens-makt-beror-ikke-på-retten-til-å-stille-spørsmål-men-på-retten-til-å-kreve-svar