Frihet er makten vi har over oss selv.


frihet-er-makten-vi-har-over-oss-selv
hugo grotiusfrihetermaktenviharoverossselvfrihet erer maktenmakten vivi harhar overover ossoss selvfrihet er maktener makten vimakten vi harvi har overhar over ossover oss selvfrihet er makten vier makten vi harmakten vi har overvi har over osshar over oss selvfrihet er makten vi harer makten vi har overmakten vi har over ossvi har over oss selv

Makten over andre er intet - makten over seg selv er alt. -Gabriel Scott
makten-over-andre-er-intet-makten-over-seg-selv-er-alt
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
De kan ta fra oss vår frihet til å gå i gatene og i moskeene, men vår frihet er ikke tatt fra oss på Internett. -Mulla Krekar
de-kan-ta-fra-oss-vår-frihet-til-å-gå-i-gatene-og-i-moskeene-men-vår-frihet-er-ikke-tatt-fra-oss-på-internett
Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv
Det er noe deilig med selvbebreidelsen. Når vi bebreider oss selv, føler vi at ingen andre har rett til å bebreide oss. -Oscar Wilde
det-er-noe-deilig-med-selvbebreidelsen-når-vi-bebreider-oss-selv-føler-vi-at-ingen-andre-har-rett-til-å-bebreide-oss