Frihet er lik ødeleggelse pluss bevegelse.


frihet-er-lik-ødeleggelse-pluss-bevegelse
karl ove knausgårdfriheterlikødeleggelseplussbevegelsefrihet erer liklik ødeleggelseødeleggelse plusspluss bevegelsefrihet er liker lik ødeleggelselik ødeleggelse plussødeleggelse pluss bevegelsefrihet er lik ødeleggelseer lik ødeleggelse plusslik ødeleggelse pluss bevegelsefrihet er lik ødeleggelse plusser lik ødeleggelse pluss bevegelse

I kjærlighetens regnestykke er en pluss en lik alt, og to minus en lik ingenting. -Mignon McLaughlin
i-kjærlighetens-regnestykke-er-pluss-lik-alt-og-to-minus-lik-ingenting
Likestilling handler for meg om helt enkle, grunnleggende krav: om selvbestemmelse, om frihet fra diskriminering og om lik rett til lik samfunnsdeltagelse -Hege Skjeie
likestilling-handler-for-meg-om-helt-enkle-grunnleggende-krav-om-selvbestemmelse-om-frihet-fra-diskriminering-og-om-lik-rett-til-lik
Den moderne formel for menneskehetens utvikling lyder: Fremskritt er støy pluss miljøforurensning pluss kreft multiplisert med inflasjon. -Ugo Longoni
den-moderne-formel-for-menneskehetens-utvikling-lyder-fremskritt-er-støy-pluss-miljøforurensning-pluss-kreft-multiplisert-med-inflasjon
Enhver skaperakt er først og fremst ødeleggelse. -Pablo Picasso
enhver-skaperakt-er-først-og-fremst-ødeleggelse
Frihet er alltid frihet for dem som tenker annerledes. -Rosa Luxembourg
frihet-er-alltid-frihet-for-dem-som-tenker-annerledes