Frihet er den kilde hvorfra all mening og alle verdier oppstår.


frihet-er-den-kilde-hvorfra-all-mening-og-alle-verdier-oppstår
frihetfriheterdenkildehvorfraallmeningogalleverdieroppstårfrihet erer denden kildekilde hvorfrahvorfra allall meningmening ogog allealle verdierverdier oppstårfrihet er dener den kildeden kilde hvorfrakilde hvorfra allhvorfra all meningall mening ogmening og alleog alle verdieralle verdier oppstårfrihet er den kildeer den kilde hvorfraden kilde hvorfra allkilde hvorfra all meninghvorfra all mening ogall mening og allemening og alle verdierog alle verdier oppstårfrihet er den kilde hvorfraer den kilde hvorfra allden kilde hvorfra all meningkilde hvorfra all mening oghvorfra all mening og alleall mening og alle verdiermening og alle verdier oppstår

Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet
Den største frihet, selve menneskets vesensmerke, sa Gabriel, er friheten til, når som helst, å gjenoppfinne seg selv, ut fra alle sine muligheter. -Jan Kjærstad
den-største-frihet-selve-menneskets-vesensmerke-sa-gabriel-er-friheten-til-når-som-helst-å-gjenoppfinne-seg-selv-ut-fra-alle-sine-muligheter
Det er aldri andres mening som plager oss; men den vilje andre av og til har til å påtvinge oss denne mening når vi selv ikke vil. -Mening
det-er-aldri-andres-mening-som-plager-oss-men-den-vilje-andre-av-og-til-har-til-å-påtvinge-oss-denne-mening-når-vi-selv-ikke-vil
Vår tid er virkelig en tid for omvurdering av alle verdier. Menneskehetens prosesjon runder et hjørne, og det som tidligere var en retning oppad, blir nå retningen nedover. -Ludwig Wittgenstein
vår-tid-er-virkelig-tid-for-omvurdering-av-alle-verdier-menneskehetens-prosesjon-runder-et-hjørne-og-det-som-tidligere-var-retning-oppad-blir-nå
En kunstner er et fengsel hvorfra kunsten unnslipper. -Kunstner
en-kunstner-er-et-fengsel-hvorfra-kunsten-unnslipper