Frihet er bare et annet ord for ikke å ha mer å miste


frihet-er-bare-et-annet-ord-for-ikke-å-mer-å-miste
kris kristoffersonfriheterbareetannetordforikkemermistefrihet erer barebare etet annetord forikke åha mermer åå mistefrihet er bareer bare etbare et annetet annet ordannet ord forord for ikkefor ikke åikke å haå ha merha mer åmer å mistefrihet er bare eter bare et annetbare et annet ordet annet ord forannet ord for ikkeord for ikke åfor ikke å haikke å ha merå ha mer åha mer å mistefrihet er bare et anneter bare et annet ordbare et annet ord foret annet ord for ikkeannet ord for ikke åord for ikke å hafor ikke å ha merikke å ha mer åå ha mer å miste

Et ord som nesten ikke er i bruk lenger, er det lille ordet nok. Vi strør isteden om oss med et annet ord, også det på bare tre bokstaver. Vi sier mer. -Jostein Gaarder
et-ord-som-nesten-ikke-er-i-bruk-lenger-er-det-lille-ordet-nok-vi-strør-isteden-om-oss-med-et-annet-ord-også-det-på-bare-tre-bokstaver-vi-sier
Det finnes mennesker som ikke får ikke annet utbytte av sin formue enn frykten for å miste den. -Antoine de Rivarol
det-finnes-mennesker-som-ikke-får-ikke-annet-utbytte-av-formue-enn-frykten-for-å-miste-den
Å tenke på noe annet er ikke annet enn å få enda mer å tenke på, for vi kan ikke gi slipp på det vi allerede har tenkt. -Tenke
Å-tenke-på-noe-annet-er-ikke-annet-enn-å-få-enda-mer-å-tenke-på-for-vi-kan-ikke-gi-slipp-på-det-vi-allerede-har-tenkt
Har du ikke annet å gi slyngelen, så gi ham et godt ord. -Gi
har-du-ikke-annet-å-gi-slyngelen-så-gi-ham-et-godt-ord
Å våge er å miste fotfeste en liten stund. Å ikke våge er å miste seg selv. -Mot
Å-våge-er-å-miste-fotfeste-liten-stund-Å-ikke-våge-er-å-miste-seg-selv
Mennesket fristes ikke likt, ett fristes mer enn et annet. Fortjener det andre mer ros, fordi det kanskje slapp helere fram? -Gabriel Scott
mennesket-fristes-ikke-likt-ett-fristes-mer-enn-et-annet-fortjener-det-andre-mer-ros-fordi-det-kanskje-slapp-helere-fram