Fremtiden vil se lysere ut i morgen.


fremtiden-vil-se-lysere-ut-i-morgen
al gorefremtidenvilselysereutmorgenfremtiden vilvil sese lyserelysere utut ii morgenfremtiden vil sevil se lyserese lysere utlysere ut iut i morgenfremtiden vil se lyserevil se lysere utse lysere ut ilysere ut i morgenfremtiden vil se lysere utvil se lysere ut ise lysere ut i morgen

Fremtiden vil være bedre i morgen. -Dan Quayle
fremtiden-vil-være-bedre-i-morgen
Husk fortiden, legg planer for fremtiden, men lev for i dag. For i går har vært og i morgen vil kanskje aldri komme. -Ukjent
husk-fortiden-legg-planer-for-fremtiden-men-lev-for-i-dag-for-i-går-har-vært-og-i-morgen-vil-kanskje-aldri-komme
Alltid sier du: «I morgen, ja, i morgen vil jeg leve!» Si meg, min venn, når kommer den dagen du snakker om? -Marcus Valerius Martialis
alltid-sier-du-i-morgen-ja-i-morgen-vil-jeg-leve-si-meg-min-venn-når-kommer-den-dagen-du-snakker-om
Å håpe vil si å dementere fremtiden. -Håp
Å-håpe-vil-å-dementere-fremtiden
Studer fortiden hvis du vil spå om fremtiden. -Konfucius
studer-fortiden-hvis-du-vil-spå-om-fremtiden
I fremtiden vil alle være berømt i et kvarter. -Andy Warhol
i-fremtiden-vil-alle-være-berømt-i-et-kvarter