Fremskrittet lar seg ikke stanse. Tidligere trengte man fem møllkuler til én badedrakt. Nå er det nok med én møllkule til fem badedrakter.


fremskrittet-lar-seg-ikke-stanse-tidligere-trengte-man-fem-møllkuler-til-én-badedrakt-nå-er-det-nok-med-én-møllkule-til-fem-badedrakter
micheline preslefremskrittetlarsegikkestansetidligeretrengtemanfemmøllkulertilénbadedrakterdetnokmedmøllkulebadedrakterfremskrittet larlar segseg ikkeikke stansetidligere trengtetrengte manman femfem møllkulermøllkuler tiltil énén badedraktnå erer detdet noknok medmed énén møllkulemøllkule tiltil femfem badedrakterfremskrittet lar seglar seg ikkeseg ikke stansetidligere trengte mantrengte man femman fem møllkulerfem møllkuler tilmøllkuler til éntil én badedraktnå er deter det nokdet nok mednok med énmed én møllkuleén møllkule tilmøllkule til femtil fem badedrakterfremskrittet lar seg ikkelar seg ikke stansetidligere trengte man femtrengte man fem møllkulerman fem møllkuler tilfem møllkuler til énmøllkuler til én badedraktnå er det noker det nok meddet nok med énnok med én møllkulemed én møllkule tilén møllkule til femmøllkule til fem badedrakterfremskrittet lar seg ikke stansetidligere trengte man fem møllkulertrengte man fem møllkuler tilman fem møllkuler til énfem møllkuler til én badedraktnå er det nok meder det nok med éndet nok med én møllkulenok med én møllkule tilmed én møllkule til femén møllkule til fem badedrakter

Fremskrittet lar seg ikke stanse. Gud skapte verden på seks dager. Og hva har vi i dag? Femdagersuken. -Ukjent
fremskrittet-lar-seg-ikke-stanse-gud-skapte-verden-på-seks-dager-og-hva-har-vi-i-dag-femdagersuken
For en mann betyr ekteskapet at han må oppgi fire av fem kommodeskuffer. For en kvinne betyr det at hun må oppgi fire av fem egne meninger. -Helen Rowland
for-mann-betyr-ekteskapet-at-han-må-oppgi-fire-av-fem-kommodeskuffer-for-kvinne-betyr-det-at-hun-må-oppgi-fire-av-fem-egne-meninger
Selv fem-trinns-raketter og kjernefysikk blir puslingers puslespill, når det nyfødte barn med et eneste blikk beviser at Gud er til. -Barn
selv-fem-trinns-raketter-og-kjernefysikk-blir-puslingers-puslespill-når-det-nyfødte-barn-med-et-eneste-blikk-beviser-at-gud-er-til
Man kjenner fremskrittet på at folk som tidligere var redde for å fly med jetfly, nå er redde for å kjøre med hest og vogn. -Jack Lemmon
man-kjenner-fremskrittet-på-at-folk-som-tidligere-var-redde-for-å-fly-med-jetfly-nå-er-redde-for-å-kjøre-med-hest-og-vogn
Jeg knuste et speil og får sju års ulykke. Advokaten min mener han skal få redusert det til fem. -Stephen Wright
jeg-knuste-et-speil-og-får-sju-års-ulykke-advokaten-min-mener-han-skal-få-redusert-det-til-fem