Fremskrittet er en eksistensiell illusjon.


fremskrittet-er-eksistensiell-illusjon
fremskrittfremskrittetereksistensiellillusjonfremskrittet erer enen eksistensielleksistensiell illusjonfremskrittet er ener en eksistensiellen eksistensiell illusjonfremskrittet er en eksistensieller en eksistensiell illusjonfremskrittet er en eksistensiell illusjon

Ingen følelse er så full av illusjon som gleden. -Glede
ingen-følelse-er-så-full-av-illusjon-som-gleden
Fremtiden kommer av seg selv, fremskrittet ikke. -Poul Henningsen
fremtiden-kommer-av-seg-selv-fremskrittet-ikke
Fremskrittet er kun mulig gjennom å ta feil og prøve igjen. -Helmut Heissenbüttel
fremskrittet-er-kun-mulig-gjennom-å-ta-feil-og-prøve-igjen
Der er en god tid, før fremskrittet går for vidt. -Poul Henningsen
der-er-god-tid-før-fremskrittet-går-for-vidt
Fremskrittet er bare mulig hvis man intelligent overskrider reglene. -Fremskritt
fremskrittet-er-bare-mulig-hvis-man-intelligent-overskrider-reglene