Fremskritt er intet annet enn latterens seier over et dogme.


fremskritt-er-intet-annet-enn-latterens-seier-over-et-dogme
fremskrittfremskritterintetannetennlatterensseieroveretdogmefremskritt erer intetintet annetannet ennenn latterenslatterens seierseier overover etet dogmefremskritt er inteter intet annetintet annet ennannet enn latterensenn latterens seierlatterens seier overseier over etover et dogmefremskritt er intet anneter intet annet ennintet annet enn latterensannet enn latterens seierenn latterens seier overlatterens seier over etseier over et dogmefremskritt er intet annet enner intet annet enn latterensintet annet enn latterens seierannet enn latterens seier overenn latterens seier over etlatterens seier over et dogme

Håp er intet annet enn tro. -Håp
håp-er-intet-annet-enn-tro
Jeg har intet annet å deklarere enn mitt geni. -Oscar Wilde
jeg-har-intet-annet-å-deklarere-enn-mitt-geni
Intet annet beveget seg i hans sjel enn et kaldt og grusomt, sanselig begjær, som i sitt vesen var kjærlighetsløst. -James Joyce
intet-annet-beveget-seg-i-hans-sjel-enn-et-kaldt-og-grusomt-sanselig-begjær-som-i-sitt-vesen-var-kjærlighetsløst