Fred er frihet i ro


fred-er-frihet-i-ro
fredfrederfrihetrofred erer frihetfrihet ii rofred er friheter frihet ifrihet i rofred er frihet ier frihet i rofred er frihet i ro

Du kan ha fred. Eller du kan ha frihet. Men regn aldri med å ha begge deler samtidig. -Robert A. Heinlein
du-kan-fred-eller-du-kan-frihet-men-regn-aldri-med-å-begge-deler-samtidig
Frihet er alltid frihet for dem som tenker annerledes. -Rosa Luxembourg
frihet-er-alltid-frihet-for-dem-som-tenker-annerledes
Himmelen skjenke oss sin fred, men ikke fred med kongen av Ungarn! -William Shakespeare
himmelen-skjenke-oss-fred-men-ikke-fred-med-kongen-av-ungarn
Det er ingen vei til fred. Fred er veien. -A. J. Muste
det-er-ingen-vei-til-fred-fred-er-veien
Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet
Jeg liker at en mann dominerer meg så lenge forholdet varer. Frihet for meg betyr frihet til å velge hvem jeg vil være slave for. -Melina Mercouri
jeg-liker-at-mann-dominerer-meg-så-lenge-forholdet-varer-frihet-for-meg-betyr-frihet-til-å-velge-hvem-jeg-vil-være-slave-for