Frankrike er den mest briljante nasjon i Europa. Den er også den farligste.


frankrike-er-den-mest-briljante-nasjon-i-europa-den-er-også-den-farligste
alexis de tocquevillefrankrikeerdenmestbriljantenasjoneuropadenogsåfarligstefrankrike erer denden mestmest briljantebriljante nasjonnasjon ii europaden erer ogsåogså denden farligstefrankrike er dener den mestden mest briljantemest briljante nasjonbriljante nasjon inasjon i europaden er ogsåer også denogså den farligstefrankrike er den mester den mest briljanteden mest briljante nasjonmest briljante nasjon ibriljante nasjon i europaden er også dener også den farligstefrankrike er den mest briljanteer den mest briljante nasjonden mest briljante nasjon imest briljante nasjon i europaden er også den farligste

Den som elsker mest, er alltid den mest underlegne og må lide mest. -Thomas Mann
den-som-elsker-mest-er-alltid-den-mest-underlegne-og-må-lide-mest
Dogmet om sjelens udødelighet er på samme tid den mest trøstefulle og den mest nedtrykkende idé menneskeånden har unnfanget. -Voltaire
dogmet-om-sjelens-udødelighet-er-på-samme-tid-den-mest-trøstefulle-og-den-mest-nedtrykkende-idé-menneskeånden-har-unnfanget
Retten til å få være alene er den mest omfattende av rettigheter, og den rett som er mest verdsatt av det siviliserte mennesket. -Louis Brandeis
retten-til-å-få-være-alene-er-den-mest-omfattende-av-rettigheter-og-den-rett-som-er-mest-verdsatt-av-det-siviliserte-mennesket
Jeg leder ikke verdens mest briljante regjering. -Regjering
jeg-leder-ikke-verdens-mest-briljante-regjering
Den som utretter mest, må også drømme stort. -Theodore Roosevelt
den-som-utretter-mest-må-også-drømme-stort
Den mest lærde er ofte den mest trangsynte. -Lærdom
den-mest-lærde-er-ofte-den-mest-trangsynte